Address

#1679, Subbiah Pillai St, Royappa Nagar,
Varadharajapuram, Chennai 600048.

Phone

(+91) 7338972011

Email

sales@pkrhousing.in

Google Maps

Leave Message